Valpreventie

Ja, zo stevig staan als een rots, dat willen we wel graag! De werkelijkheid leert dat als we ouder worden ‘vallen’ een steeds groter probleem wordt. er zijn veel factoren die daarbij een rol spelen en die komen allemaal aan bod tijdens de In Balans training!

Valpreventie Training ‘In Balans’

In het kader van valpreventie ben ik sinds 2018 gecertificeerd om de training ‘In Balans” te geven.  En sinds januari 2019 ben ik ook gecertificeerd om de Otago-training te geven. Bovendien doe ik ook Valanalyses.

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven en regie houden over hun eigen leven. Oudere mensen lopen echter een toenemend risico om te vallen. Het letsel dat je daarbij kunt oplopen, maakt vaak een einde aan die zo gekoesterde zelfstandigheid. Na het doen van training zegt 65 % van de deelnemers makkelijker op te staan uit een stoel, 40 % van de deelnemers geeft aan met wat meer gemak te lopen, en de valkans vermindert met ruim 60 %! Dit laatste is door wetenschappelijk onderzoek vastgesteld.

Amsterdamse cijfers laten echter zien dat vallen een groot risico is voor deze doelgroep en hun wens om zo zelfstandig mogelijk oud te worden: vier op de tien 65-plussers was tenminste een keer gevallen in het afgelopen jaar (peiljaar 2016). Dat zijn jaarlijks 38.000 valincidenten onder 65-plussers, alleen al in Amsterdam! De impact van valincidenten onder ouderen is groot. Valongevallen leiden vaak tot verwondingen en botbreuken, met tijdelijk of blijvend functieverlies tot gevolg. Een grote groep belandt in het ziekenhuis en een klein aantal overlijdt zelfs als gevolg van een valongeval.  Door praktische leefstijlaanpassingen en (kracht)training kan het aantal valpartijen aanzienlijk worden verminderd.

Sinds begin 2018 heb ik al vele trainingen gegeven. Deelnemers ervaren deze training als zeer zinvol!

Voorafgaande aan de ‘Training In Balans’ is er een gratis informatie-bijeenkomst in De Coenen,  J.M.Coenenstraat 4 te Amsterdam. Hier vindt ook de training verder plaats. De volgende  gratis informatiebijeenkomst vindt plaats op: Exacte datum nog niet bekend/september 2024.  Een volgende training zal starten in januari 2025. Indien je geïnteresseerd bent kan je dat nu alvast opgeven.

De training in De Coenen is 2 x per week, op maandagmiddag en op donderdagmiddag, gedurende 14 weken. Mocht je nog vragen hebben mag je een mailtje sturen of mij bellen.

Klik hier voor meer informatie over het project ‘ Laatjenietvallen’. Of klik hier voor meer informatie over de trainer en aanmelden.