Valpreventie

Ja, zo stevig staan als een rots, dat willen we wel graag! De werkelijkheid leert dat als we ouder worden ‘vallen’ een steeds groter probleem wordt. er zijn veel factoren die daarbij een rol spelen en die komen allemaal aan bod tijdens de In Balans training!

Valpreventie: Training ‘In Balans’ of ‘Otago’!

In het kader van valpreventie ben ik sinds 2018 gecertificeerd om de training ‘In Balans” te geven.  En sinds januari 2019 ben ik ook gecertificeerd om de Otago-training te geven. Bovendien doe ik ook Valanalyses.

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven en regie houden over hun eigen leven. Oudere mensen lopen echter een toenemend risico om te vallen. Het letsel dat je daarbij kunt oplopen, maakt vaak een einde aan die zo gekoesterde zelfstandigheid. Na het doen van training zegt 65 % van de deelnemers makkelijker op te staan uit een stoel, 40 % van de deelnemers geeft aan met wat meer gemak te lopen, en de valkans vermindert met ruim 60 %! Dit laatste is door wetenschappelijk onderzoek vastgesteld.

Amsterdamse cijfers laten echter zien dat vallen een groot risico is voor deze doelgroep en hun wens om zo zelfstandig mogelijk oud te worden: vier op de tien 65-plussers was tenminste een keer gevallen in het afgelopen jaar (peiljaar 2016). Dat zijn jaarlijks 38.000 valincidenten onder 65-plussers, alleen al in Amsterdam! De impact van valincidenten onder ouderen is groot. Valongevallen leiden vaak tot verwondingen en botbreuken, met tijdelijk of blijvend functieverlies tot gevolg. Een grote groep belandt in het ziekenhuis en een klein aantal overlijdt zelfs als gevolg van een valongeval.  Door praktische leefstijlaanpassingen en (kracht)training kan het aantal valpartijen aanzienlijk worden verminderd.

Sinds begin 2018 heb ik al diverse trainingen gegeven. Deelnemers ervaren deze training als zeer zinvol!

Voorafgaande aan de training is er een gratis informatiebijeenkomst in De Coenen, deze keer was op maandagmiddag 2 september om 14.30 uur in De Coenen, J.M.Coenenstraat 4 te Amsterdam. Hier vindt ook de training verder plaats. Een volgende gratis informatiebijeenkomst zal in het voorjaar van 2020 plaatsvinden. Mocht u nu al belangstelling hebben dan kunt u mij alvast mailen of een berichtje sturen!

De training is 2 x per week, op maandagmiddag om 14.30 uur en op vrijdagochtend om 11.30 uur, gedurende drie maanden. Mocht je nog vragen hebben mag je een mailtje sturen of mij bellen.